|

|

جرثقیل

جرثقیل نیم تن طرح ویتال
قیمت 750,000تومان 742,500 تومان
موجود
جرثقیل 1/5 تن طرح ویتال
قیمت 975,000تومان 965,250 تومان
موجود
جرثقیل 2 تن طرح ویتال
قیمت 1,085,000تومان 1,074,150 تومان
موجود
جرثقیل 3 تن طرح ویتال
قیمت 1,295,000تومان 1,282,050 تومان
موجود
جرثقیل 5 تن طرح ویتال
قیمت 1,870,000تومان 1,851,300 تومان
موجود
جرثقیل 5 تن ویتال ژاپن اصلی
قیمت 9,300,000 تومان
موجود
جرثقیل 2 تن نوا
قیمت
نا موجود

مشاوره آنلاین
مشاوره آنلاین
درصورت آنلاین نبودن پشتیبان میتوانید از طریق اکانت تلگرام bigbagteamco @ یا شما تلفن 02144975133 ارتباط بر قرار کنید