|

|

بالابر برقی

بالابر 250 12 متری محک 1501800
قیمت 1,019,200تومان 1,009,008 تومان
موجود
بالابر 250 22 متری محک 1502300
قیمت 1,020,000تومان 1,009,800 تومان
موجود
بالابر 400 22 متری محک 1502400
قیمت 1,350,000تومان 1,336,500 تومان
موجود
بالابر 400 12 متری محک 1501900
قیمت 1,400,000تومان 1,358,000 تومان
موجود
بالابر 600 12 متری محک 1502000
قیمت 1,470,000تومان 1,455,300 تومان
موجود
بالابر 800 12 متری محک 1502100
قیمت 1,650,000تومان 1,633,500 تومان
موجود
بالابر 800 22 متری محک 1502600
قیمت 1,720,000تومان 1,702,800 تومان
موجود
بالابر 1000 12 متری محک 1502200
قیمت 2,400,000تومان 2,376,000 تومان
موجود
بالابر 1200 12 متری محک 1503000
قیمت 2,600,000تومان 2,574,000 تومان
موجود
بالابر 1200 18 متری محک کد 1503100
قیمت 2,680,000تومان 2,653,200 تومان
موجود

مشاوره آنلاین
مشاوره آنلاین
درصورت آنلاین نبودن پشتیبان میتوانید از طریق اکانت تلگرام bigbagteamco @ یا شما تلفن 02144975133 ارتباط بر قرار کنید