صنایع دستی|میناکاری|ظروف میناکاری شده|انواع ظری میناکاری||ظروف مسی میناکاری شده|ظرف میناکاری|

صنایع دستی|میناکاری|ظروف میناکاری شده|انواع ظری میناکاری||ظروف مسی میناکاری شده|ظرف میناکاری|

میناکاری

بشقاب مسی مینا کاری - 16-16
45,000تومان 35,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری - 16-16
45,000تومان 35,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری - 16-16
45,000تومان 35,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری - 16-16
45,000تومان 35,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری - 16-16
45,000تومان 35,000 تومان
موجود
فنجان بشقاب 14 سانتی متری - طرح 1 گل
48,000تومان 42,000 تومان
موجود
فنجان بشقاب 14 سانتی متری - طرح 2 گل
49,000تومان 42,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری -20-20
70,000تومان 59,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری -20-20
70,000تومان 59,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری -20-20
70,000تومان 59,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری -20-20
70,000تومان 59,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری -20-20
70,000تومان 59,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری -20-20
70,000تومان 59,000 تومان
موجود
گلدان میناشده - طرح 1 گلدار
69,000تومان 62,000 تومان
موجود
گلدان مسی مینا کاری موشکی
126,000تومان 72,800 تومان
موجود

مشاوره آنلاین
مشاوره آنلاین
درصورت آنلاین نبودن پشتیبان میتوانید از طریق اکانت تلگرام bigbagteamco @ یا شما تلفن 02144975133 ارتباط بر قرار کنید