صنایع دستی|میناکاری|ظروف میناکاری شده|انواع ظری میناکاری||ظروف مسی میناکاری شده|ظرف میناکاری|

صنایع دستی|میناکاری|ظروف میناکاری شده|انواع ظری میناکاری||ظروف مسی میناکاری شده|ظرف میناکاری|

میناکاری

فنجان بشقاب 14 سانتی متری - طرح 2 گل
35,000تومان 30,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری - 16-16
45,000تومان 35,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری - 16-16
45,000تومان 35,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری - 16-16
45,000تومان 35,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری - 16-16
45,000تومان 35,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری - 16-16
45,000تومان 35,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری - 16-16
45,000تومان 35,000 تومان
موجود
سبد سفالی - طرح 1 گلدار 18 در 18
37,000تومان 36,500 تومان
موجود
سبد سفالی - طرح 2 گلدار 18 در 18
37,000تومان 36,500 تومان
موجود
گلدان مسی مینا کاری موشکی
90,000تومان 52,000 تومان
موجود
کوزه سفالی - میناشده طرح گل
65,000تومان 55,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری -25-25
75,000تومان 57,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری -25-25
75,000تومان 57,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری -25-25
75,000تومان 57,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری -25-25
75,000تومان 57,000 تومان
موجود
بشقاب مسی مینا کاری -20-20
70,000تومان 59,000 تومان
موجود
123

مشاوره آنلاین
مشاوره آنلاین
درصورت آنلاین نبودن پشتیبان میتوانید از طریق اکانت تلگرام bigbagteamco @ یا شما تلفن 02144975133 ارتباط بر قرار کنید