گوهرها بر اساس رنگ_قسمت اول

گوهرها بر اساس رنگ – قسمت اول

بسیاری از مردم گوهرها را بر اساس نوعشان خریداری می کنند؛ به عنوان مثال، آنها یاقوت کبود، تورمالین و آمتیست می خواهند. ولی چیزی که ما در زمینه ی تجارت رنگ گوهرهامی دانیم این است که اکثر مشتریان به گوهرها بر اساس رنگشان علاقه دارند تا تنوع آنها تا جایی که گوهر خریداری شده به اندازه ی کافی برای منظور مورد استفاده،بادوام و زیبا باشد.