نگه داشتن نوزاد

نگه داشتن نوزاد

اولین و مهم‌ترین اصل در مراقبتاز نوزاد، روش صحیح نگه داشتن او است. تا زمانی که نوزاد قدرت کنترل سر و گردن خودرا به دست نیاورده است باید با دقت تمام مراقب سر و گردن او بود. حمایت مناسب ازسر موقع در آغوش گرفتن و یا به طور عمودی نگه داشتن کودک یک اصل مهم است.

به هیچ وجه کودک را تکان ندهید ویا نلرزانید. بعضی از والدین اغلب موقع بازی کردن یا موقع ناراحتی او،‌ نوزاد راتکان می‌دهند. این مساله می‌تواند عوارض وحشتناکی مانند خون‌ریزی مغزی را هم بهدنبال داشته باشد. موقع حمل کودک در سبد نوزاد، گهواره یا صندلی مخصوص او مطمئنشوید که نوزاد به خوبی در جای خود قرار گرفته و محکم شده است و احتمال لغزیدن یاافتادن وجود ندارد.
مشاوره آنلاین
مشاوره آنلاین
درصورت آنلاین نبودن پشتیبان میتوانید از طریق اکانت تلگرام bigbagteamco @ یا شما تلفن 02144975133 ارتباط بر قرار کنید